MONETY INWESTYCYJNE

Znaczenie złota we współczesnej gospodarce jest nad wyraz duże. Biorąc pod uwagę fakt, że złoto już nie opiera się na dolarze amerykańskim i innych walutach świata, to nasuwa się pytanie dlaczego jest ono obecnie nadal ważne? Prosta odpowiedź brzmi, że choć złoto nie znajduje się już w czołówce codziennych transakcji, to nadal jest ważne w globalnej gospodarce. Aby potwierdzić ten punkt, wystarczy spojrzeć tylko na saldo rezerw banków centralnych i innych instytucji finansowych, takich jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Obecnie organizacje te odpowiadają za utrzymywanie około jednej piątej światowej podaży złota na ziemi. Ponadto kilka banków centralnych skoncentrowało swoje wysiłki na zwiększeniu obecnych rezerw złota. Dodatkowo złoto ma wartość samą w sobie i jest używane w różnych działach przemysłu oraz w jubilerstwie.

Złoto było wartościową wartością od tysiącleci i dziś jest cenne, a cena jednej uncji tego cennego metalu przekracza 1300 dolarów. Wielu inwestorów stara się utrzymywać złoto jako magazyn wartości i jako zabezpieczenie przed inflacją, ale posiadanie dużych ilości fizycznego złota może być trudne i kłopotliwe. Często podejmowane są działania mające na celu zapobieganie kradzieży, która może być kosztowna. Na szczęście istnieje wiele sposobów na uzyskanie ekspozycji na ruchy cen złota bez fizycznego trzymania go.